Line of various sewing threads faded to a distant blur

Verantwoord leiderschap

Verantwoord leiderschap is onze manier van zakendoen. Dit betekent dat wij erkennen dat onze dagelijkse beslissingen gevolgen hebben voor mensen en de planeet. We streven er voortdurend naar deze impact te begrijpen en onze acties aan te passen zodat we het leven van mensen in de hele waardeketen kunnen verbeteren en de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn en waarin we leven, kunnen beschermen.

Beheer van verantwoord leiderschap

Onze Risicocommissie bestaat uit leidinggevenden uit de hele onderneming, waaronder de President en Chief Executive Officer (CEO), de Chief Financial Officer en de Juridische afdeling. De commissie houdt toezicht op onze activiteiten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (Environmental, Social & Governance, ESG), inclusief strategieën, policy's, procedures en programma's, alsmede het beheer en de beheersing van risico's met betrekking tot ESG. De vicepresident Responsible Leadership and Global Compliance rapporteert aan de Juridische afdeling en vergadert ten minste tweemaal per jaar met de commissie.

Hoewel de vicepresident Responsible Leadership and Global Compliance niet betrokken is bij de ontwikkeling en inkoop van producten, is hij of zij ook lid van het Value Chain Leadership Team (VCLT) van het bedrijf. Het VCLT is een groep leidinggevenden die zorgdragen voor het verbeteren van onze doelstellingen en strategische prioriteiten. Zij ondersteunen ook verantwoorde inkooppraktijken door het bespreken van milieu- en sociale kwesties in de toeleveringsketen, zoals het beoordelen van de prestaties van leveranciers en het gezamenlijk oplossen van problemen tussen de functies voor inkoop en naleving.

Onze normen en policy's zorgen ervoor dat we op de juiste manier zakendoen. Zie Policies and Downloads voor meer informatie.

Woman running on dirt trail near lake wearing New Balance gear
Doelstellingen

Onze doelstellingen voor verantwoord leiderschap weerspiegelen onze waarden in alles wat we maken en hoe we het maken. We hebben doelen gesteld voor de gebieden waar onze grootste risico's en grootste kansen liggen voor het boeken van vooruitgang.

Milieu

  • Op koers: In 2022 hebben we nieuwe wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vastgesteld om te helpen de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graad te beperken.
  • Op koers: In 2025 willen we 100% hernieuwbare elektriciteit gebruiken voor onze eigen activiteiten.
  • Op koers: In 2025 willen we geen gevaarlijke chemische stoffen meer gebruiken en lozen.
  • Achter op schema: In 2025 willen we dat onze schoenenfabrieken nul afval produceren dat naar de stortplaats gaat.

Product

  • Op koers: In 2025 willen we 100% katoen, 100% leder en 50% gerecycled polyester gebruiken uit duurzame bronnen.
  • Doel bereikt FY21: In 2021 hebben we programma's gelanceerd om gebruikte en/of beschadigde schoenen of kleding in te zamelen voor reparatie, wederverkoop, donatie of recycling.

Mensenrechten

  • Op koers: In 2023 willen we gerichte gegevens over de lonen in de toeleveringsketen publiceren als onderdeel van ons streven naar eerlijke beloning.
  • Op koers: In 2023 moeten alle Tier 1-leveranciers en strategische Tier 2-leveranciers zich houden aan ons doel van verantwoorde werving om het risico op dwangarbeid te elimineren.
  • Achter op schema: In 2025 moet 100% van de vrouwelijke werknemers in onze strategische schoenenfabrieken deelnemen aan opleidings- en trainingsprogramma's voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling.
  • Op koers: In 2025 moet 100% van de strategische leveranciers een welzijns- of betrokkenheidsprogramma hebben opgestart voor hun werknemers.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties bieden een kader dat organisaties kan helpen de meest dringende behoeften op het gebied van maatschappij en milieu aan te pakken. Hoewel we bijdragen aan veel SDG's, richten we ons op de doelen waar wij de grootste positieve impact kunnen hebben. Klik op de onderstaande pictogrammen om meer te lezen over ons werk.

Betrokkenheid van belanghebbenden

De uitdagingen van de wereldwijde toeleveringsketen zijn complex en geen enkel bedrijf is in staat ze alleen op te lossen. Wij erkennen dat samenwerking met externe belanghebbenden ons perspectief verbreedt, ons helpt risico's te identificeren, nieuwe problemen voor te blijven en, het belangrijkste, samen te werken aan oplossingen voor moeilijke problemen.

Onze externe belanghebbenden zijn onder meer niet-gouvernementele organisaties (NGO's), maatschappelijke organisaties, vakbonden, fabrieksarbeiders, groothandelsklanten en detailhandelaren, consumenten, nationale en lokale overheden, intergouvernementele organisaties, multilaterale en bilaterale hulporganisaties, brancheorganisaties en branchegenoten. We werken bijna dagelijks op vele manieren samen met belanghebbenden, van vergaderingen op hoog niveau, trainingen en workshops tot onderzoeken en probleemoplossing ter plaatse.

Op onze lijst van belanghebbenden staan de initiatieven van enkele van onze belangrijkste belanghebbenden, waaronder die van enkele wereldwijde multistakeholders, NGO's en maatschappelijke organisaties.(Deze lijst is niet volledig en omvat geen brancheorganisaties, overheidsinstanties of lokale maatschappelijke organisaties en NGO's.)