Inzending van een idee

Stel je ideeën voor

Hartelijk dank voor je belangstelling voor ons beoordelingsproces voor uitvindingen en ideeën die door buitenstaanders worden ingediend. In het kader van onze specifieke bedrijfsbehoeften beoordelen wij in principe graag ideeën die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Wij nemen alleen productontwerpen en -ideeën in aanmerking. Stuur ons daarom geen ideeën op het gebied van marketing of handelsmerken.

2. Het ontwerp of idee moet nieuw zijn en beschermd zijn door een octrooi of octrooiaanvraag. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van een octrooiaanvraag, neem dan contact op met het Octrooicentrum Nederland of een advocatenkantoor om de mening te krijgen van een deskundige of advocaat die is gespecialiseerd in octrooirecht. De beslissing om een octrooiaanvraag in te dienen is geheel aan jou. Er kan geen enkele garantie worden gegeven, expliciet of impliciet, dat New Balance geïnteresseerd zal zijn in jouw voorstel.

3. Het ontwerp of idee moet relevant zijn voor onze kernactiviteiten (sportschoenen, sportkleding en bijpassende accessoires), moet economisch levensvatbaar zijn wat betreft productie en marketing en moet zijn afgestemd op de behoeften van onze klanten.

4. Materialen die ter beoordeling worden toegezonden, worden niet geretourneerd.

5. Alle materialen die ter beoordeling worden toegezonden, moeten worden toegezonden op niet-vertrouwelijke basis. New Balance sluit GEEN geheimhoudingsovereenkomsten af voor de ongevraagde toezending van uitvindingen. Indien voor een toegezonden artikel een geheimhoudingsovereenkomst is vereist, zullen wij dit artikel onmiddellijk afwijzen zonder beoordeling.

6. Alle ontwerpen en ideeën MOETEN rechtstreeks ter beoordeling worden gestuurd naar onze afdeling Intellectueel Eigendom. Stuur je ontwerp of idee niet naar andere medewerkers van New Balance, omdat je dan wordt terugverwezen naar deze procedure. Inzendingen die niet eerst door onze afdeling Intellectueel Eigendom zijn goedgekeurd, zullen worden afgewezen.

Als je van mening bent dat jouw ontwerp of idee voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, download dan het onderstaande formulier voor het indienen van ontwerpen en ideeën door buitenstaanders. Stuur dit, vergezeld van eventueel bijgevoegd materiaal, per e-mail of per post naar het betreffende adres dat op het formulier staat vermeld:

Houd er rekening mee dat de tijd die is benodigd voor het beoordelen van inzendingen kan variëren van een paar weken tot enkele maanden. Hoewel we elke inzending die we ontvangen en die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, beoordelen, kunnen we vanwege het grote aantal inzendingen helaas niet persoonlijk op elke inzending reageren.