Algemene Gebruiks- En Leveringsvoorwaarden

Meest recente versie: 30 september 2015

Je wordt verzocht de volgende voorwaarden aandachtig door te lezen


Deze website wordt aangeboden en beschikbaar gesteld door New Balance Athletic Shoes (UK) Limited, een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, ingeschreven in het vennootschapsregister onder nummer 01616165, statutair gevestigd te Birchwood, Warrington, Cheshire WA3 7WD (Verenigd Koninkrijk), met adres Appleton House, 430 Birchwood Boulevard, Birchwood, Warrington, Cheshire WA3 7WD, en haar groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk aangeduid als “New Balance”, “wij,” “ons” of “onze”).

Door gebruik te maken van de websites op "https://nl.newbalance.eu” en de pagina’s, kenmerken, informatie, content, applicaties en diensten die daarvan op enig moment deel uitmaken (hierna gezamenlijk aangeduid als de "dienst"), ga je akkoord met deze voorwaarden (hierna aangeduid als de "voorwaarden"), ongeacht of je een “bezoeker” bent (dat wil zeggen iemand die slechts de aangeboden diensten bekijkt) of een “lid” (dat wil zeggen dat je je hebt ingeschreven op of gebruik hebt gemaakt van de dienst of een deel daarvan). De term “gebruiker” heeft betrekking op zowel bezoekers als leden. Als je niet met de onderhavige voorwaarden akkoord gaat, kun je geen gebruik maken van de dienst.

New Balance behoudt zich te allen tijde het recht voor de dienst en deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden – tenzij anders aangegeven – in werking op het moment dat zij op de website worden gepubliceerd. We verzoeken je deze voorwaarden zo vaak als je nodig vindt door te lezen, aangezien je met elk bezoek aan de website en/of elke gebruikmaking van de dienst aangeeft dat je met deze wijzigingen akkoord gaat en deze aanvaardt. Als je een lid bent en niet met de wijzigingen akkoord gaat, is je enige optie je inschrijving op de dienst te annuleren en daarvan geen verder gebruik te maken.

Om een beeld te krijgen van ons privacybeleid verzoeken wij je ons privacy- en cookiebeleid, dat eveneens op je gebruik van de dienst van toepassing, door te lezen. Wij raden je aan deze voorwaarden en eventuele verzendbevestigingen af te drukken of te downloaden voor je eigen administratie.


Deel 1 levering van zaken

1. Toepasselijke voorwaarden

Op de verkoop van artikelen die op onze website te koop worden aangeboden (de "artikelen") zijn de hierna in artikel 2 t/m 10 genoemde voorwaarden van toepassing; deze zijn van toepassing op elke overeenkomst die wij met je aangaan voor de verkoop van artikelen aan jou (de "overeenkomst"). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat je artikelen bestelt op onze website en overtuig je ervan dat je ze goed begrijpt. Voordat je artikelen bestelt, word je gevraagd met deze voorwaarden akkoord te gaan. Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, kun je geen artikelen bestellen op onze website.


2. Contact met ons opnemen als je klant bent:

2.1 Als je een bestelling wilt annuleren, wat je wettelijke recht is (zie artikel 5), hoef je ons alleen te laten weten – op de wijze zoals vermeld in artikel 5.3 – dat je besloten hebt de overeenkomst te ontbinden.

2.2 Als je om een andere reden contact met ons wilt opnemen, bijvoorbeeld als je een klacht hebt, kun je onze klantenservice bellen of ons een e-mail sturen. De betreffende telefoonnummers en e-mailadressen staan voor elk land vermeld op de contactpagina.

2.3 Als wij contact met jou willen opnemen, of je een schriftelijke kennisgeving willen sturen, doen wij dat per e-mail of per gewone post aan het door jou in je bestelling opgegeven (e-mail)adres.


3. Onze artikelen

3.1 De afbeeldingen van de artikelen op onze website zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. Hoewel we alle mogelijke moeite doen om de artikelen zo goed mogelijk af te beelden, kunnen we niet garanderen dat de afgebeelde kleuren een getrouwe weergave vormen van de werkelijke kleuren. De artikelen die je ontvangt kunnen dan ook licht afwijken van deze afbeeldingen.

3.2 De verpakking van de artikelen kan afwijken van de afbeeldingen van de verpakkingen op onze website.


4. Hoe komt het contact tussen jou en ons tot stand

4.1 Op onze winkelpagina’s word je stap voor stap meegenomen door de bestelprocedure. Gedurende deze procedure krijg je de kans om eventuele vergissingen in je bestellingen te corrigeren voordat je de bestelling plaatst. Neem rustig de tijd om telkens de gegevens die je invult te controleren voordat je verder gaat met de volgende stap in de bestelprocedure.

4.2 Alle bestellingen die je via onze website plaatst, moeten eerst door ons, met inachtneming van deze voorwaarden, worden goedgekeurd. Nadat je je bestelling hebt bevestigd en geplaatst, krijg je van ons een e-mail waarin de gegevens van je bestelling staan vermeld, met een opgave van de definitieve prijs plus de daarover verschuldigde btw en de verzendkosten. Deze e-mail is GEEN orderbevestiging en hiermee is je bestelling nog niet aanvaard. We behouden ons het recht voor je bestelling te weigeren of het aantal artikelen dat je bestelt te beperken. Aanvaarding van de bestelling vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.3.

4.3 Aanvaarding van je bestelling wordt bevestigd door middel van een e-mail waarin wordt vermeld dat de artikelen die je hebt besteld zijn verzonden (de verzendbevestiging). Onze overeenkomst met jou komt pas tot stand bij het versturen van de verzendbevestiging.

4.4 Als een artikel niet leverbaar is, bijvoorbeeld omdat het niet op voorraad is, of niet langer in het assortiment, of omdat we het niet binnen de door jou opgegeven leveringstijd kunnen leveren, krijg je hiervan per e-mail bericht en wordt je bestelling niet verwerkt. Als je al voor de artikelen hebt betaald, krijg je het volledige bedrag plus eventueel in rekening gebrachte verzendkosten zo snel mogelijk vergoed.


5. Jouw recht als consument om artikelen te retourneren en op terugbetaling

5.1 Als je een consument bent, heb je overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:230q van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) wettelijk het recht je bestelling te annuleren en de overeenkomst binnen een bepaalde periode te ontbinden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:230o BW. Dit betekent dat je, als je tijdens de annuleringstermijn van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat je het bestelde artikel niet langer wilt ontvangen of houden, je ons kunt laten weten dat je de overeenkomst ontbindt en je geld terug wilt. Voor meer informatie over je wettelijke recht de overeenkomst te ontbinden kun je contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM), op https://www.acm.nl/nl/.

5.2 Je wettelijke recht de overeenkomst te ontbinden gaat in op de datum van de verzendbevestiging (de datum waarop we je een e-mail sturen waarin we bevestigen dat je bestelling is aanvaardt); op dat moment komt jouw overeenkomst met ons tot stand. De periode gedurende welke je de overeenkomst kunt ontbinden hangt af van de aard van je bestelling en hoe het wordt verzonden. Volgens artikel 6:230o BW heb je vanaf het moment van levering 14 dagen de tijd om een bestelling te annuleren, maar we hebben besloten deze periode te verlengen om je meer tijd te geven om te besluiten of je een artikel wilt houden of niet. In onderstaande tabel staan de betreffende annuleringstermijnen vermeld:

Jouw bestelling

Einde van de annuleringstermijn

Je hebt één artikel besteld (dat niet in gedeeltes op meerdere dagen wordt geleverd).

De annuleringstermijn eindigt aan het eind van de 30e dag na de dag waarop je het artikel hebt ontvangen. Voorbeeld: als je op 1 januari een verzendbevestiging van ons ontvangt en je krijgt het artikel op 10 januari, kun je de bestelling op elk moment tussen 1 januari en het einde van de dag op 9 februari annuleren.

Je hebt meerdere artikelen besteld, die verspreid over verschillende dagen worden geleverd.

De annuleringstermijn eindigt aan het eind van de 30e dag na de dag waarop je het laatste artikel hebt ontvangen. Voorbeeld: als je op 1 januari een verzendbevestiging van ons ontvangt en je krijgt het eerste artikel op 10 januari en het laatste artikel op 15 januari, kun je de bestelling op elk moment tussen 1 januari en het einde van de dag op 14 februari annuleren.


5.3 Je kunt dit doen door ons een e-mail te sturen of door schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice. De betreffende telefoonnummers en (e-mail)adressen staan voor elk land vermeld op de contactpagina.Je kunt ook gebruikmaken van het standaardformulier voor het terugsturen van artikelen dat wordt meegestuurd met je bestelling. Als je ons een e-mail of een brief stuurt, vergeet dan niet daarin alle gegevens van je bestelling te vermelden zodat we hem kunnen thuisbrengen. Als je ons schriftelijk of per e-mail bericht dat je de bestelling annuleert, dan is de overeenkomst ontbonden per de datum van verzending van de e-mail of brief. Je hebt je bestelling bijvoorbeeld tijdig annuleren als je de brief mee hebt gestuurd met de laatste lichting van de post op de laatste dag van de annuleringstermijn, of als je de e-mail hebt verzonden vóór middernacht op de laatste dag van de annuleringstermijn. Onze FAQs pagina bevat meer informatie over het retourneren van artikelen.

5.4 Als je de overeenkomst ontbindt:

(a) ontvang je het bedrag terug dat je voor de artikelen hebt betaald. Houd er echter wel rekening mee dat wij wettelijk het recht hebben daarop een bedrag in mindering te brengen wegens waardevermindering van het artikel omdat daarmee is omgegaan op een wijze die in een winkel niet zou zijn toegestaan. Zie onze FAQs pagina voor meer informatie over welke omgang wel en welke niet toegestaan is, met voorbeelden]. Als we je het bedrag hebben terugbetaald voor we de kans hebben gekregen het artikel te beoordelen en er vervolgens achter komen dat je op ontoelaatbare wijze bent omgegaan met het artikel, brengen wij je de betreffende waardevermindering alsnog in rekening.

(b) vergoeden wij je de door jou betaalde verzendkosten, met dien verstande dat het maximum bedrag dat wij vergoeden, zoals wettelijk toegestaan, de verzendkosten voor de goedkoopste verzendmogelijkheid zijn (mits dit een gebruikelijke en algemeen aanvaarde verzendmethode is). Als wij bijvoorbeeld levering van een artikel binnen 3 à 5 dagen aanbieden maar je hebt ervoor gekozen het artikel binnen 24 uur te ontvangen, tegen hogere kosten, vergoeden wij alleen de kosten voor de goedkopere verzendmethode.

(c) krijg je de bedragen waarop je recht hebt zo snel mogelijk terug en in ieder geval uiterlijk binnen de volgende termijn:

(i) als je het artikel hebt ontvangen en we hebben niet aangeboden het bij je op te halen: binnen 14 dagen na de dag waarop wij het artikel van je retour hebben ontvangen, of binnen 14 dagen na de dag waarop je ons bewijs hebt verstrekt dat je het artikel aan ons hebt geretourneerd, afhankelijk welke dag eerder is. Zie artikel 5.6 voor meer informatie over het retourneren van artikelen;

(ii) als je het artikel nog niet hebt ontvangen of als je het wel hebt ontvangen en we aanbieden het bij je komen ophalen: binnen 14 dagen nadat je ons hebt meegedeeld dat je de overeenkomst wenst te ontbinden.

5.5 Wij restitueren de bedragen waarop je recht hebt door de creditcard of bankpas waarmee je voor de artikelen hebt betaald te crediteren. Als je voor de artikelen hebt betaald met tegoedbonnen, kunnen we ervoor kiezen je het bedrag te restitueren in de vorm van tegoedbonnen.

5.6 Als een artikel is geleverd voordat je hebt besloten de overeenkomst te ontbinden:

(a) dien je deze zonder onnodige vertraging aan ons te retourneren en in ieder geval uiterlijk 14 dagen nadat je ons hebt bericht dat je de overeenkomst wenst te ontbinden. Je kunt de artikelen per post aan ons terugsturen of aan ons retourneren via een door ons erkende vervoerder met gebruikmaking van het bij de bestelling meegeleverde retouretiket. Zie onze FAQs pagina voor de adressen waarnaar de artikelen geretourneerd moeten worden;

(b) de kosten voor het retourneren van artikelen zijn voor jouw rekening, tenzij het artikel gebreken vertoont of niet voldoet aan de omschrijving (zie artikel 10 in dat geval). Als wij aanbieden het artikel bij je komen ophalen, worden de kosten daarvoor bij jou in rekening gebracht.

5.7 Omdat je een consument bent zijn wij wettelijk verplicht je artikelen te leveren die conform de overeenkomst zijn. Als consument beschik je over wettelijke rechten met betrekking tot artikelen die gebrekkig zijn of niet voldoen aan de omschrijving. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door je recht op retourzending en restitutie overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 5 of overeenkomstig het elders in deze voorwaarden bepaalde. Voor meer informatie over je wettelijke rechten kun je contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) op https://www.acm.nl/nl/.


6. Levering

6.1 Nadat je de verzendbevestiging hebt ontvangen, kun je de voortgang van je bestelling volgen bij de door ons gebruikte vervoerder. Als je een indicatie wilt van het verwachte tijdstip van levering, kun je contact opnemen met deze vervoerder. Zorg ervoor dat je de in de verzendbevestiging vermelde gegevens bij de hand hebt. Soms gebeurt het dat de levering wordt vertraagd door overmacht. Zie artikel 25 voor onze verantwoordelijkheden in dat geval.

6.2 De levering is voltooid op het moment waarop de artikelen zijn afgegeven op het door jou opgegeven adres. Vanaf dat moment zijn de artikelen voor jouw verantwoordelijkheid.

6.3 Het eigendom van de artikelen gaat op jou over op het moment dat wij het volledige verschuldigde bedrag, inclusief de verzendkosten, hebben ontvangen.

6.4 Als de artikelen niet binnen de opgegeven tijd worden geleverd heb je, indien het navolgende van toepassing is, het recht de bestelling onmiddellijk te annuleren:

(a) wij hebben geweigerd de artikelen te leveren; of

(b) je hebt voordat wij de bestelling hebben aanvaard aangegeven dat het van essentieel belang is dat je de artikelen binnen de door jou opgegeven tijd ontvangt.

6.5 Als je de bestelling niet onmiddellijk wenst te annuleren, of daartoe volgens de bepalingen van artikel 6.4 niet het recht hebt, kun je ons een nieuw – redelijk – tijdstip opgeven waarop je de artikelen wenst te ontvangen en heb je het recht de overeenkomst te ontbinden als de artikelen niet binnen die tijd worden geleverd.

6.6 Als je besluit de overeenkomst te ontbinden op grond van te late levering overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4 of 6.5, kun je dit doen voor een of meerdere, of voor alle artikelen die je hebt besteld, tenzij de artikelen bij elkaar horen en er een aanzienlijke waardevermindering zou ontstaan als ze worden gescheiden. Als de artikelen al aan je zijn geleverd, kun je ze voor onze rekening aan ons retourneren of ze door ons bij je laten ophalen. Nadat je de overeenkomst hebt ontbonden, krijg je alle bedragen gerestitueerd die je aan ons voor de geannuleerde artikelen en de verzending ervan hebt voldaan.


7. Internationale leveringen

7.1 Wij leveren aan adressen in België, Duitsland, Frankrijk, , Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (internationale bestemmingen).

7.2 Als je op onze website een artikel bestelt dat je geleverd wilt hebben naar een van de internationale bestemmingen kunnen hierover invoerrechten of andere belastingen verschuldigd zijn, die worden geheven op het moment waarop de zending de bestemming bereikt. Wij hebben geen enkele controle over dergelijke heffingen en zijn niet in staat een indicatie te geven van de omvang daarvan.

7.3 Deze invoerrechten en belastingen zijn voor jouw rekening. Wij raden je aan bij internationale leveringen contact op te nemen met de douaneautoriteiten van je land voordat je een bestelling plaatst.

7.4 Je bent verplicht alle wet- en regelgeving na te leven van het land waarin de artikelen worden geleverd. Wij zijn niet aansprakelijk indien jij de wet overtreedt.


8. Prijzen en verzendkosten

8.1 De prijzen van de artikelen zijn zoals vermeld op de website op het moment waarop je je bestelling plaatst. Wij doen alles wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om ervoor te zorgen dat de prijzen van de artikelen juist zijn op het moment waarop de betreffende informatie wordt ingevoerd in onze systemen.

8.2 De prijzen voor onze artikelen zijn aan verandering onderhevig, maar deze veranderingen hebben geen invloed op je bestelling nadat deze is geplaatst.

8.3 Alle prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing), tegen het alsdan gangbare tarief. Indien het btw-tarief tussen het moment waarop je een bestelling plaatst en de leveringsdatum wordt gewijzigd, wordt het aan btw verschuldigde bedrag door ons aangepast, tenzij je het volledige verschuldigde bedrag al hebt voldaan voordat de wijziging in het btw-tarief van kracht wordt.

8.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden aan je opgegeven tijdens de betalingsprocedure, voordat je de bestelling bevestigt. Voor meer informatie over verzendkosten, kun je de verzendinformatiepagina raadplegen.


9. Betaling

9.1 Voor meer informatie over betaling en welke creditcards en betaalpassen wij accepteren, verwijzen wij je naar de betalingspagina.

9.2 Je betaalpas of creditcard wordt pas gedebiteerd op het moment waarop we je bestelling verzenden.


10. Gebrekkige of onjuist omschreven artikelen

10.1 Voor artikelen die u via deze website heeft gekocht, betalen wij u graag tijdens transport beschadigde artikelen en/of artikelen met een fabrieksfout terug. Om de retour van een defect artikel te autoriseren, verzoeken wij u ons te contacteren. Houd er rekening mee dat defecte artikelen die zonder goedkeuring naar ons magazijn worden terug gestuurd, niet worden vergoed.& Voor artikelen die in onze winkels of bij een detailhandelaar zijn gekocht, verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met het verkooppunt.

10.2 Artikel 10.1 is niet van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van:

(a) normale slijtage;

(b) door jou of derden opzettelijk toegebrachte schade, abnormale opslag- of werkomstandigheden, ongevallen, of nalatigheid;

(c) het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing bij de bediening of het gebruik van de artikelen, of

(d) door jou of derden – zijnde niet door ons erkende reparateurs – aangebrachte wijzigingen of uitgevoerde reparaties.

10.3 Als je consument bent, komt artikel 10.1 in aanvulling op je wettelijke rechten met betrekking tot artikelen die gebrekkig zijn of niet voldoen aan de omschrijving, en deze rechten worden daardoor niet aangetast. Voor meer informatie over je wettelijke rechten kun je contact opnemen met de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM), op https://www.acm.nl/nl/.

10.4 De door ons geleverde artikelen zijn uitsluitend bestemd voor huiselijk en particulier gebruik. Je verklaart dat je de artikelen niet zult gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden of bestelt met het oogmerk deze door te verkopen en wij zijn niet jegens jou aansprakelijk voor gederfde winst, verlies van zaken, bedrijfsschade, of verlies van zakelijke mogelijkheden.


Deel 2 voorwaarden voor het gebruik van de website

11. Merken en auteursrechten

New Balance, het New Balance logo, het vliegende NB logo, N (design), newbalance.eu, het shopnewbalance.eu logo en andere merken en logo’s van New Balance en newbalance.eu zijn al dan niet gedeponeerde handels- en dienstmerken van New Balance (de “New Balance merken”) en de wijze van aanbieding van de New Balance artikelen is het eigendom van New Balance. Alle overige merken die op de website worden gebruikt zijn het eigendom van de merkhouders daarvan (de “merken van derden”, gezamenlijk met de merken van New Balance merken aangeduid als de “merken”). Het ongeoorloofd gebruik van deze merken is wettelijk verboden. Geen enkel onderdeel van de dienst en niets in deze voorwaarden mag zo worden gelezen dat daarmee impliciet, door uitsluiting, of op andere wijze een licentie wordt verleend voor of het gebruik wordt toegestaan van de op de websites afgebeelde merken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van New Balance, welke toestemming voor elk afzonderlijk gebruik moet worden verkregen. Het is niet toegestaan de merken zodanig te gebruiken dat New Balance of de betreffende derde daardoor in diskrediet wordt gebracht, of dat daardoor afbreuk wordt gedaan aan de artikelen of diensten van New Balance of van derden of aan de goede naam van deze merken (met inachtneming van behoorlijk commercieel inzicht). Het is niet toegestaan de merken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van New Balance op te nemen in een koppeling op of naar een andere website. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van een New Balance merk komt toe aan New Balance. Het auteursrecht op de ontwerpen, webpagina’s en broncode die deel uitmaken van de dienst berusten bij New Balance of haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden.

Het volgende overzicht is een niet-uitputtende opsomming van merken van derden die op enig moment als onderdeel van de dienst gebruikt kunnen worden. Het gebruik en de details van deze merken van derden mag en zal zonder nadere aankondiging worden gewijzigd, zodat de hierna genoemde merken van derden niet noodzakelijkerwijs beschikbaar zijn als onderdeel van onze dienst: 3M® is een gedeponeerd merk van de 3M Company; Dri-Lex® is een gedeponeerd merk van Faytex Corporation; ETC® is een gedeponeerd merk van Sheehan Sales Associates; GORE-TEX® en XCR® zijn gedeponeerde merken van W.L. Gore & Associates, Inc.; Lycra® en Tactel® zijn gedeponeerde merken van Invista; Ortholite® is een gedeponeerd merk van O2 Partners LLC; Pebax® is een gedeponeerd merk van ARKEMA; Plastazote® is een gedeponeerd merk van Zotefoams, PLC; Poliyou® is een gedeponeerd merk van Kun Chang Enterprise Co., Ltd en Jones & Vining; Polartec® is een gedeponeerd merk van Malden Mills Industries Inc.; Scotchgard™ is a merk of 3M Company; Vibram® is een gedeponeerd merk van Vibram S.P.A.; en X-Sole™ is een merk van Hickory Brands, Inc.


12. Beperkingen op het gebruik

Alle content en materialen die als onderdeel van de dienst worden gebruikt, zoals tekst, grafische vormgeving, video’s, audiovisuele werken, logo’s, foto’s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten en software, zijn het eigendom van New Balance of haar licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten. De compilatie van de als onderdeel van de dienst gebruikte content en materialen is het exclusieve eigendom van New Balance en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteurswetten en intellectuele eigendomswetten. New Balance is onverminderd het voorgaande niet verantwoordelijk voor content (zoals hierna gedefinieerd) die door gebruikers van de dienst wordt gepost, aangeleverd of verzonden. Het is niet toegestaan content en materialen van de dienst en van andere websites die het eigendom zijn van, worden geëxploiteerd door, in licentie zijn gegeven door, of worden beheerd door New Balance te kopiëren, tenzij gebruikers het doen voor eigen gebruik, en het is niet toegestaan dergelijke content en materialen op enigerlei wijze te verspreiden, publiceren, uploaden, posten, of verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van New Balance. Elke aanpassing of gebruik van content of materialen voor enig ander doel vormt een schending van de intellectuele eigendomsrechten van New Balance en/of haar licentiegevers. De op de dienst gebruikte content en materialen worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor rechtmatige doeleinden. Als je software downloadt van de dienst, wordt deze software, met inbegrip van alle bestanden, afbeeldingen, video’s of andere audiovisuele werken die zijn verwerkt in of worden gegenereerd door deze software en de gegevens die vergezeld gaan van deze software (gezamenlijk aangeduid als de "software") door New Balance en/of haar licentiegevers op niet-exclusieve basis aan jou in licentie gegeven. Het eigendomsrecht op deze software wordt niet aan jou overgedragen. Het is, voorzover wettelijk verboden, niet toegestaan om de software te verspreiden, verkopen, decompile, reverse engineer, disassemble, of anderszins om te zetten in een voor personen leesbare vorm. Het downloaden en gebruik van de software is geheel voor eigen risico.

Het recht op alle overige intellectuele eigendommen die deel uitmaken van de dienst of van de producten van New Balance, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooiaanvragen, octrooien, of databankrechten, berust uitsluitend bij New Balance en/of haar licentiegevers.


13. Ledenaccount

Je krijgt uitsluitend toegang tot en hebt uitsluitend het recht bepaalde onderdelen van de dienst te gebruiken als lid nadat is vastgesteld of je daartoe gerechtigd bent. Je dient de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je toegang hebt of krijgt tot de dienst of een bepaald onderdeel daarvan geheim te houden en te beveiligen en derden niet toe te staan van deze gebruikersnaam en het wachtwoord gebruik te maken. De verantwoordelijkheid van elke activiteit op met betrekking tot de dienst waartoe toegang is verkregen met gebruikmaking van jouw gebruikersnaam en wachtwoord berust bij jou. Je dient New Balance onmiddellijk in kennis te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord door dit per e-mail te melden aan customercare@newbalance.eu.

New Balance is gerechtigd geheel naar eigen inzicht de dienst of een deel daarvan zonder nadere aankondiging uit te breiden, te verwijderen, aan te passen, buiten werking te stellen, op te schorten of te beperken en je aanvaardt dat: (i) het niet langer mogelijk kan zijn gebruik te maken van de dienst of niet op dezelfde wijze als voorafgaand aan deze gebeurtenissen en dat (ii) New Balance in dat geval niet aansprakelijk is jegens jou of derden. New Balance is in ieder geval niet aansprakelijk voor de uitbreiding, verwijdering, aanpassing, buitenwerkingstelling, opschorting of beperking van de toegang tot of het gebruik van de dienst of een deel daarvan.

Het gebruik van en het lidmaatschap op de dienst is nietig waar dit is verboden. Door als lid gebruik te maken van de dienst verklaar en garandeer je dat (a) alle informatie die je bij je inschrijving verstrekt waarheidsgetrouw en juist is, (b) je erop zal toezien dat deze informatie juist blijft, (c) je minimaal 18 jaar bent en (d) je gebruik van de dienst geen schending vormt van de toepasselijke wet- en regelgeving. Je lidmaatschap kan zonder aankondiging worden beëindigd wanneer wij vermoeden dat jij jonger bent dan 18 jaar.

Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor elke interactie met andere leden. New Balance behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen jou en andere leden te monitoren.


14. Klachten over schending van intellectuele eigendommen

New Balance streeft ernaar onmiddellijk te reageren op meldingen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op de dienst. Elke melding van vermeende inbreuk wordt onmiddellijk door New Balance behandeld en onderzocht en New Balance onderneemt alle acties die op grond van het toepasselijke intellectuele eigendomsrecht zijn toegestaan in verband met feitelijke of vermeende inbreuk.

Meldingen van inbreuk op auteursrecht dienen te worden ingediend bij de daartoe door ons aangewezen vertegenwoordiger op het volgende adres:

New Balance Athletic Shoes (UK) Limited

General Counsel

Brighton Landing

1000 Guest Street

Boston, MA 02135 USA

Meldingen van inbreuk op auteursrecht dienen de volgende informatie te bevatten:

a. een feitelijke of elektronische handtekening van de gemachtigde van de houder van het auteursrecht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

b. vermelding van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

c. vermelding van het materiaal dat inbreuk zou maken of dat het onderwerp vormt van de vermeende inbreuk, vergezeld van alle informatie die New Balance in redelijkheid in staat stelt het materiaal te lokaliseren;

d. het adres, telefoonnummer en e-mailadres van de klager.

e. een verklaring dat de klager in goed vertrouwen meent dat het gebruik van het materiaal waarop de melding betrekking heeft niet door de houder van het auteursrecht of diens gemachtigde of onder het toepasselijk recht is toegestaan.

f. een verklaring, op straffe van vervolging wegens meineed, dat de in de melding vermelde informatie juist is en dat de klager gemachtigd is te handelen namens de houder van het exclusieve recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

New Balance behoudt zich het recht voor (i) elk materiaal waarvan zij meent dat het inbreuk maakt op het auteursrecht of andere rechten van een derde te verwijderen en/of (ii) de toegang tot of van de dienst door een gebruiker waarvan New Balance meent dat deze dergelijke rechten van derden schendt te beperken.


15. Bijdragen en correspondentie

Je verbindt je geen opmerkingen, suggesties, boodschappen (inclusief, maar niet beperkt tot, aan andere leden), ideeën, foto’s, grafische voorstellingen, informatie, gegevens, teksten, bestanden, koppelingen, software of ander materiaal (gezamenlijk aangeduid als content) te uploaden of verzenden (i) die inbreuk maken op octrooien, merken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van derden, of die kwaadaardige software, virussen of codes bevatten, (ii) die aanstootgevend zijn of aanzetten tot racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek geweld tegen een groep of een individu, (iii) waarmee anderen worden geïntimideerd of waarmee wordt aangezet tot intimidatie van anderen, (iv) waarmee personen op seksuele of gewelddadige wijze worden geëxploiteerd, (v) die naakte, gewelddadige of aanstootgevende content bevatten of koppelingen naar dergelijke websites, (vi) waarin personen jonger dan 18 jaar om persoonlijke informatie worden gevraagd, (vii) die telefoonnummers, adressen, achternamen, URL’s of e-mailadressen bevatten, (viii) waarin informatie wordt aangeboden waarvan bekend is dat deze onjuist of misleidend is of die aanzet tot illegale praktijken of gedragingen of die aanstootgevend, bedreigend, obsceen, smadelijk of lasterlijk is, (ix) die aanzetten tot het maken van illegale of ongeoorloofde kopieën van auteursrechtelijke beschermde werken van anderen, (x) waarmee “junk mail,” “chain letters,” of ongevraagde “mass mailing”, “instant messaging”, “spim”, of “spam” wordt verspreid, (xi) die pagina’s bevatten waartoe de toegang beperkt is of die zijn beschermd met wachtwoorden, of verborgen pagina’s of afbeeldingen bevatten, (xii) waarmee wordt aangezet tot criminele activiteiten of ondernemingen of die instructies bevatten voor het ondernemen van dergelijke activiteiten, (xiii) waarin andere gebruikers worden gevraagd naar wachtwoorden of persoonsgegevens voor commerciële of onwettige doeleinden, (xiv) die betrekking hebben op commerciële en/of verkoopactiviteiten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van New Balance, zoals prijsvragen, loterijen, ruilhandel, advertenties of piramidespelen, (xv) waarin wordt gesuggereerd dat New Balance jouw meningen of ideeën onderschrijft, (xvi) die een onredelijke belasting vormen voor de server waarop de dienst draait of (xvii) die foto’s of persoonsgegevens bevatten van een andere persoon en die worden verspreid zonder de toestemming van die andere persoon. New Balance behoudt zich het recht voor de content te beoordelen en deze geheel naar eigen inzicht en zonder nadere kennisgeving van de Server te verwijderen.

Door via de dienst content aan New Balance te verstrekken, verklaar je en garandeer je dat je gerechtigd bent aan New Balance een wereldwijde, betaalde, royalty-vrije, voortdurende, onherroepelijke, in sublicentie te geven, overdraagbare, niet exclusieve licentie te verstrekken, en deze hierbij aan New Balance verstrekt, om (a) de content geheel of gedeeltelijk wereldwijd te gebruiken, vermenigvuldigen, aan te passen, wijzigen, publiceren, vertalen, distribueren, uit te voeren en weer te geven en daarvan afgeleide werken te vervaardigen en/of deze geheel of gedeeltelijk op te nemen in andere werken, ongeacht de vorm, het medium, of de gebruikte, reeds bestaande of nog te ontwikkelen, technologie gedurende de volledige looptijd van elk octrooi, merk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of ander eigendomsrecht dat een derde bezit op deze content en (b) de content ten uitvoer te brengen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht en de licentie om artikelen en/of diensten te vervaardigen, gebruiken, verkopen, te koop aan te bieden en te importeren waarin de content geheel of gedeeltelijk ten uitvoer wordt gebracht of is belichaamd, of die zijn geconfigureerd voor gebruik van de gehele of gedeeltelijke content en het recht om het ten uitvoer te brengen. Op New Balance rust in geen geval de verplichting content vertrouwelijk te behandelen (onverminderd ons privacy- en cookiebeleid). New Balance is gerechtigd de content (in overeenstemming met ons privacy- en cookiebeleid) voor elk doeleinde te gebruiken zonder jou of een derde daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Ter voorkoming van elke twijfel: New Balance is niet aansprakelijk jegens jou of een derde voor ideeën voor de onderneming van New Balance (zoals maar niet beperkt tot ideeën of ontwerpen voor nieuwe producten) die zijn afgeleid van de content en is niet aansprakelijk voor enige gelijkenis tussen de content en eventuele toekomstige artikelen of diensten van New Balance.

Je verklaart dat je volledig verantwoordelijk bent voor de content die je aanlevert en jij, en niet New Balance, bent volledig verantwoordelijk voor de content, inclusief voor de rechtmatigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en originaliteit ervan en dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

New Balance is gerechtigd te weigeren content of een deel daarvan te plaatsen of te verspreiden. Bij wijze van voorbeeld en zonder de toepasselijkheid van deze voorwaarden te beperken: New Balance is ook gerechtigd content of een deel daarvan te weigeren, verwijderen of te bewerken, maar draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.


16. Koppelingen

De dienst kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door New Balance en die het eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door derden. Je erkent dat New Balance niet verantwoordelijk is voor de exploitatie van of de content die wordt aangeboden op of via deze websites van derden. Het plaatsen van een koppeling naar deze websites houdt geen aanbeveling daarvan in door New Balance en/of de dienst. Het bezoek van deze websites via een koppeling op de dienst is geheel voor je eigen risico.

Het is niet toegestaan om op een andere website een koppeling te plaatsen naar de websites die deel uitmaken van de dienst zonder de schriftelijke toestemming van New Balance, met uitzondering van de in de tweede alinea van deze voorwaarden opgesomde websites. Het is niet toegestaan websites die deel uitmaken van de dienst of enig materiaal op deze websites af te beelden in vensters op of in een andere website zonder de schriftelijke toestemming van New Balance.


17. vrijwaring

Je verklaart hierbij New Balance en al haar dochterondernemingen, onderdelen en aan haar gelieerde ondernemingen en alle functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers, gemachtigden en werknemers daarvan (gezamenlijk aangeduid als de gevrijwaarden) te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen elke aansprakelijkheid, schadevergoeding en kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot, advocaatkosten) die de gevrijwaarden lijden in verband met jouw gebruik van de dienst, zoals maar niet beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit door jou aangeleverde content of uit een (vermeende) schending van je verplichtingen onder deze voorwaarden. New Balance behoudt zich het recht voor om voor eigen rekening de uitsluitende verdediging op zich te nemen tegen en toezicht uit te oefenen op elke kwestie met betrekking waartoe je vrijwaring verleent en je verbindt je om in geen geval schikkingen te treffen zonder de schriftelijke toestemming van New Balance. Je verbindt je volledige medewerking te verlenen aan New Balance voor zover dit in redelijkheid is vereist voor de verdediging tegen een vordering.


18. Disclaimer

NEW BALANCE, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, GEMACHTIGDEN, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS (GEZAMENLIJK AANGEDUID ALS DE “NEW BALANCE PARTIJEN”) GARANDEREN NIET DAT OP DE SERVICE GEPLAATSTE INFORMATIE, CONTENT OF MATERIALEN JUIST, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL OF ZONDER FOUTEN ZIJN. DE OP DE DIENST GEPLAATSTE CONTENT OF MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN.

DE DIENST WORDT AANGEBODEN OP “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS EN ZONDER ENIGE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE, ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT, NIET-SCHENDING EN IMPLICIETE GARANTIES VOORTVLOEIEND UIT HANDELSCONVENTIES OF -GEBRUIK.

DE NEW BALANCE PARTIJEN SLUITEN, VOOR ZOVER ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES UIT ALSMEDE OVERIGE BEPALINGEN DIE EXPLICIET OF IMPLICIET OP ONZE WEBSITE OF DAAROP GEPLAATSTE CONTENT VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN.

DE NEW BALANCE PARTIJEN DOEN GEEN UITSPRAKEN EN GEVEN GEEN GARANTIE TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK, VAN DE DIENST MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID OF DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS DAARVAN. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE DIE JE SCHRIFTELIJK OF MONDELING HEBT VERKREGEN VAN DE DIENST CREËERT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN IS OPGENOMEN.

DE NEW BALANCE PARTIES GARANDEREN NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF STORINGSVRIJ ZAL FUNCTIONEREN, NOCH DAT GEBREKEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE DIENST GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT. JE ERKENT EN AANVAARDT DAT ALLE CONTENT DIE WORDT GEDOWNLOAD VAN OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST VOOR EIGEN REKENING EN RISICO IS EN DAT JE PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK BENT VOOR ALLE SCHADE DIE WORDT TOEGEBRACHT AAN JE COMPUTER ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE CONTENT. ALLE KOSTEN VOOR NOODZAKELIJK ONDERHOUD, REPARATIES OF CORRECTIES ZIJN VOLLEDIG VOOR JOUW REKENING (EN NIET VOOR DIE VAN DE NEW BALANCE PARTIJEN).


19. Beperking van aansprakelijkheid

DE NEW BALANCE PARTIJEN SLUITEN, VOOR ZOVER ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE DIENST OF DOOR OP DE DIENST GEPLAATSTE CONTENT, ZOALS MAAR NIET BEPERKT TOT FOUTEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN, GEBREKEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, TEKORTKOMINGEN IN HET FUNCTIONEREN OF COMPUTERVIRUSSEN.

DE NEW BALANCE PARTIES ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF LETSEL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN, VAN DE OP DE DIENST OPGENOMEN CONTENT OF MATERIALEN, OOK ALS ER SPRAKE IS VAN NALATIGHEID VAN DE KANT VAN DE NEW BALANCE PARTIJEN OF ALS EEN GEMACHTIGDE VAN DE NEW BALANCE PARTIJEN IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH KAN VOORDOEN, OF BEIDE.

DE NEW BALANCE PARTIJEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF LETSEL, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VEROORZAAKT DOOR EEN KOPPELING MET WEBSITES VAN DERDEN.


20. Beëindiging

New Balance is gerechtigd alle uit hoofde van deze voorwaarden verleende rechten te allen tijde te annuleren. Jij hebt te allen tijde het recht de uit hoofde van deze voorwaarden opgelegde verplichtingen te beëindigen door (a) alle via de dienst verkregen content en materialen en (b) alle daarmee verband houdende documentatie en kopieën, afdrukken en geïnstalleerde materialen te vernietigen. New Balance is gerechtigd je zonder nadere kennisgeving de toegang tot de dienst te ontzeggen of je lidmaatschap in te trekken indien jij, naar het oordeel van New Balance, inbreuk hebt gemaakt op deze voorwaarden.


21. Naleving van de toepasselijke wetgeving

Deze dienst is gelokaliseerd in het Verenigd Koninkrijk. Wij doen geen uitspraak over het recht om de content te downloaden, te bekijken of dat deze geschikt is voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Voor zover op grond van het toepasselijk recht is toegestaan, is het toegang verkrijgen tot de dienst van buiten het Verenigd Koninkrijk geheel voor jouw eigen risico. Zowel binnen het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten ben jij persoonlijk verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten van het voor jou toepasselijk rechtsgebied.


22. Belangrijke opmerking voor amateursporters

Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je gebruik van of deelname aan de activiteiten op deze website niet afdoet aan je recht om actief te zijn als amateursporter. Neem contact op met de sportorganisatie waarvan de regels op jou van toepassing zijn. NEW BALANCE IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ALS HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE JE RECHTEN ALS AMATEURSPORTER AANTAST.


23. Verbod op doorverkoop

Je hebt uitsluitend het recht de dienst te gebruiken voor je eigen, niet-commerciële doeleinden, om deel te nemen aan de website, om bestellingen te plaatsen of artikelen te kopen. Elk ander gebruik is verboden, tenzij anderszins schriftelijk toegestaan door New Balance.


Deel 3 algemene voorwaarden

24. Uitsluitingen en beperkingen

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN (I) IMPLICIETE GARANTIES UIT TE SLUITEN OF (II) AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN, OF (III) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN ALS GEVOLG VAN DE NALATIGHEID VAN DIE PARTIJ UIT TE SLUITEN. HET IS DAN OOK MOGELIJK DAT BEPAALDE BEPERKINGEN ZOALS HIERBOVEN VERMELD IN ARTIKEL 18 EN 19 NIET OP ALLE GEBRUIKERS VAN TOEPASSING ZIJN.


25. Overmacht

25.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet of te laat nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot het aanbieden van de website en de dienst of uit hoofde van een overeenkomst wanneer dit wordt veroorzaakt door een geval van overmacht. De betekenis van een geval van overmacht wordt omschreven in artikel 25.2.

25.2 Overmacht omvat elke handeling of gebeurtenis die in redelijkheid buiten onze macht ligt, zoals maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen of andere werkonderbrekingen door derden, binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslagen of dreiging van terroristische aanslagen, oorlog (al dan niet verklaard) of oorlogsdreiging of -voorbereidingen, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverzakking, epidemie of een andere natuurramp, storingen in openbare of bedrijfstelecommunicatienetwerken of de uitval van spoorwegen, scheepvaart, luchtvaart, wegtransport of andere vormen van openbaar of particulier vervoer.

25.3 Ingeval van overmacht die afdoet aan de nakoming van onze verplichtingen:

(a) stellen wij je daarvan zo snel als redelijkerwijs mogelijk in kennis; en

(b) wordt naleving van onze verplichtingen onder een overeenkomst voor de duur van de overmachtsituatie opgeschort. Als het geval van overmacht de levering van artikelen aan jou beïnvloedt, spreken wij een nieuw leveringstijdstip met je af zodra de overmachtsituatie ten einde is.


26. Overig

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een beroep op het feit dat wij afstand van onze rechten hebben gedaan is uitsluitend geldig indien wij daarvan schriftelijk afstand hebben gedaan; een dergelijke afstand van rechten is uitsluitend van toepassing op het specifieke geval en niet op andere rechten of andere gevallen. De kopjes boven de artikelen dienen slechts ter verwijzing en hebben geen juridische betekenis.

We maken je erop opmerkzaam dat op deze voorwaarden het Nederlandse recht van toepassing is. Dit betekent dat op je gebruik van de dienst en op elke overeenkomst voor de aankoop van artikelen via onze website en op elk geschil dat of vordering die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt het Nederlands recht van toepassing is. Jij en wij komen overeen dat de Nederlandse rechter niet-exclusief bevoegd is. Als je echter in een van de in artikel 7 genoemde landen buiten Nederland woont, ben je eveneens gerechtigd een gerechtelijke procedure in te stellen in het land waarin je woonachtig bent.